Nieuwe duikers in opleiding (met video)

Brandweer Weert is bezig met het opleiden van nieuwe brandweerduikers. Door uitbreiding van het team en andere oorzaken zoals doorstroom, leeftijd en andere interesses, zijn we druk doende om nieuwe mensen te werven om als duiker te worden opgeleid.

Duiken bij de brandweer is een specialisme en zeker niet weggelegd voor iedereen. Je kunt het niet vergelijken met sportduiken, temeer omdat het werk, fysiek en mentaal zwaar is.
Ook de omstandigheden waarin zij verblijven, zijn uitersten, donker, koud, alleen opererend en nat, omstandigheden waarin we als mens eigenlijk niet voor gemaakt zijn.
De brandweerduiker heeft een speciale uitrusting nodig om op “zijn werk” te komen en daar handelingen te verrichten.
Naast de duiker, als een spin in het web, heeft deze hulp op de wal; een assistent, die verbonden is met hem via een communicatielijn, een duikploegleider, de persoon die leiding geeft aan de totale duikploeg, een veiligheidsduiker (met complete uitrusting, standby) die kan ingrijpen bij nood, een chauffeur/assistent voor algemene assistentie en een complete blusploeg voor de algehele veiligheid (denk maar aan de scheepvaart)

Manschappen van de post Weert kunnen in aanmerking komen voor deze functie, maar ook collega’s van de korpsen Nederweert en Stramproy. Andere leden van korpsen niet, omdat we als duikteam met de zogenaamde aanrijdtijden te maken hebben, met andere woorden, we moeten binnen een bepaalde tijd op de ongevalslocatie zijn en zij te veraf wonen.
Na een goed, duidelijk, verhelderend gesprek over “het duiker zijn”, met een delegatie van de bestaande duikgroep, een sollicitatiecommissie en een zwemproef (waarvoor men moet slagen), treden kandidaat-duikers dan eindelijk toe tot de opleiding.

Deze start met een fikse portie theorie, waarover een examen wordt gehouden. Dit gedeelte (module) moet met een positief resultaat worden afgesloten aleer men examen mag doen voor het volgende onderdeel “het binnenwater”. Dit gedeelte speelt zich gedeeltelijk af, natuurlijk in een zwembad, waar de aspirant-duikers voor het eerst kennis maken met de uitrusting. Dit onderdeel duurt een aantal weken waarna men “verhuist” naar de duiktoren; een indoorbassin van 10 meter diep, met platformen op een aantal dieptes. Hier leren de aspiranten de vaardigheden van het “opstijgen”, omgaan met storingen van het materieel en een collega helpen die in nood verkeert

Slaagt men voor deze module, dan gaan ze naar “buiten”, in de omgeving voor het echte werk (denk aan kanalen, meren, plassen). Hier leren ze de procedures en de vaardigheden die horen bij een uitruk uit de dagelijkse praktijk.
Dit kan zijn, het opsporen van een te water geraakt voertuig, het zoeken naar materialen en het redden van personen die in het water in nood zijn gekomen.
Deze opleiding die begin december 2017 is begonnen, zal rond half mei zijn afgerond, na het laatste examen.

Het is een pittige opleiding die niet alleen een diploma als brandweerduiker oplevert, maar ook kameraden voor het leven. Degene die de opleiding hebben doorlopen en volbracht, weten als geen ander dat kameraadschap, doorzettingsvermogen, pieken en dalen EN elkaar samen over de eindstreep helpen, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het zijn ingrediënten, die voorwaardelijk zijn voor het voltooien van de opleiding.

Nadat in 2017 de eerste “lichting” is opgeleid, nadert de tweede groep, de eindstreep. Voorlopig zal het dan stil zijn met het opleiden van duikers. Het duikteam van brandweer Weert is dan weer op volle sterkte.

Voor de duikers in opleiding, mag het zomer worden!