ParaatheidDe brandweer van Weert is verdeeld over 3 blusgroepen, bestaande uit vrijwillige manschappen.
Aan iedere groep is 1 beroepsmedewerker gekoppeld, die meedraait in een piketfunctie. Elke blusgroep rouleert éénmaal per 3 weken.

Een dienstweek begint op maandagochtend om 06.00 uur en eindigt exact een week later op hetzelfde tijdstip. Met behulp van een softwareprogramma, het “brandweerrooster”, kan de bezetting van de dienstdoende groep inzichtelijk worden gemaakt. Vrijwilligers kunnen zich met dit systeem af- en aanmelden en de minimale bezetting garanderen. Deze dient ten minste uit 8 personen te bestaan waarvan een bevelvoerder, 2 chauffeurs en manschappen.

Dag(en): Tijd: Dienst:
Maandag t/m vrijdag 06.00 – 17.00 uur Beroepsgroep
Blusgroep 1
Blusgroep 2
Blusgroep 3
17.00 – 19.00 uur Dienstdoende blusgroep
Reserve blusgroep
19.00 – 06.00 uur Dienstdoende blusgroep
Zaterdag & Zondag 00.00 – 00.00 uur Dienstdoende blusgroep
Officiële feestdagen 00.00 – 00.00 uur Dienstdoende blusgroep
Bouwvak 00.00 – 00.00 uur Dienstdoende blusgroep
Reserve blusgroep

Een voorbeeld:
In week 18 heeft groep 1 dienst, groep 2 heeft reservedienst en groep 3 is vrij.
De week daarna heeft groep 2 dienst, groep 3 reservedienst en groep 1 is vrij.
Groep 3 heeft dan dienst in de daaropvolgende week, enzovoorts.

Dagdiensturen

Op werkdagen tijdens kantooruren is de alarmering anders geregeld. De beroeps / dagdienstmedewerkers bezetten tussen 08.00 uur en 17.00 uur voor een gedeelte de voertuigen. Zij bemannen onder ander het Snel Interventie Voertuig (SIV), een specialistisch voertuig zoals de autoladder, of het hulpverleningsvoertuig.
Ook leveren zij de bevelvoerder en de chauffeur voor het eerste blusvoertuig.
De overige manschappen, chauffeurs en bevelvoerders die nodig zijn, worden ingevuld door de vrijwilligers die opkomen van alle 3 groepen. Zij worden in dit tijdvak allemaal gewaarschuwd.

In de vroege ochtend tussen 06.00 uur en 08.00 uur worden 3 blusgroepen gewaarschuwd en in de vroege avond tussen 17.00 uur en 19.00 uur, worden standaard 2 blusgroepen (de dienst- EN reservegroep) gewaarschuwd. De reden hiervoor is dat manschappen al vroeg in de ochtend naar hun werk gaan en / of iets later van hun reguliere werk terug zijn. Op deze wijze wordt de opkomst (minimale bezetting) altijd gegarandeerd.

Op feestdagen die op een doordeweekse dag vallen (denk aan een 2e Paasdag), wordt overdag, dus tijdens kantooruren alleen de dienstdoende blusgroep gewaarschuwd.

Opschaling

Is een brand of een ongeval zodanig groot, dat één groep assistentie nodig heeft, dan wordt er opgeschaald. Dit betekent dat de bevelvoerder van de eerste blusgroep via de meldkamer assistentie vraagt van meerdere voertuigen en bemanningen. In vaktermen heet dit middelbrand, grote brand, zeer grote hulpverlening enzovoort.

Lokaal Actiecentrum (LA)Af en toe raast er een storm over het land. Er is dan veel overlast van omgewaaide bomen op wegen, ondergelopen kelders door hevige regenval en gevelpanelen die naar beneden dreigen te vallen.

De meldkamer (112-centrale) in Venlo krijgt dan zoveel meldingen te verwerken voor de gehele regio, dat ze deze niet meer alleen kunnen verwerken, ondanks de inzet van extra personeel.
Door de inzet van meerdere lokale actiecentra, wordt de reguliere meldkamer in Venlo ontlast.
In Weert is het LA gevestigd in een aparte ruimte in de kazerne en wordt bemand door enkele manschappen die hiervoor zijn opgeleid.
Zij ontvangen de vele meldingen van de meldkamer, en sturen de voertuigen rechtstreeks aan. De meldkamer blijft zo bereikbaar voor spoedeisende hulp, de zogenaamde prio-1 meldingen, zoals een woningbrand, en een ongeval op de weg waarbij personen bekneld raken.

Vakanties

Tijdens vakanties is zoals bij vele bedrijven de bezetting iets minder, maar door maatwerk te leveren staat de brandweer altijd paraat!