Nummering

De nummering wordt als volgt opgebouwd, er wordt gebruikt gemaakt van de 1e TS van Weert (23-4431) als voorbeeld:

Nummer: Aanduiding: Beschrijving:
23-4431 Regionummer Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft nummer 23.
23-4431 Clusternummer Cluster Weert heeft nummer 4.
23-4431 Kazernenummer Post Weert heeft nummer 4.
23-4431 Voertuigtype Een tankautospuit (TS) heeft nummer 3.
23-4431 Volgnummer Uitruk volgorde indien in de kazerne meerdere dezelfde soort voertuigen staan gestationeerd.

Voertuigtypes

Type: Soort voertuig:
0. DA/DB Dienstauto / Dienstbus (personenvervoer)
1. WO/BRV Waterongevallen materieel / Vaartuigen (duikploeg)
2. OGS Ongeval gevaarlijke stoffen materieel (voertuigen/functionarissen)
3. TS Tankautospuit
4. TST Tankautospuit terreinvaardig (natuurbrandbestrijding)
5. HW/AL Hoogwerker / Autoladder (redvoertuigen)
6. TWG/GWT Tankwagen / Grootwatertransport (bijzonder brandbestrijdingsmateriaal)
7. HV Hulpverlenings materieel (HV-1/HV-2)
8. HA/HAB Haakarmvoertuig / Haakarmbak (materiaalwagens)
9. (H)OvD (Hoofd) Officier van dienst (staf- en commando materiaal)