Rangen

Officieren:
Hoofdcommandeur Hoofdcommandeur
Adjunct-Hoofdcommandeur Adjunct-Hoofdcommandeur
Commandeur (Hoofdofficier van Dienst) Commandeur
Hoofdbrandmeester (Officier van Dienst) Hoofdbrandmeester

 

Onder-Officieren:
Brandmeester (Bevelvoerder) Brandmeester

 

Manschappen:
Hoofdbrandwacht (Manschap B) Hoofdbrandwacht
Brandwacht (Manschap A) Brandwacht
Algemene- / Aspirantfuncties Aspirant