Brandweer Weert sneller in 2017

Brandweer Weert sneller ter plaatse

Eén van de manieren om de prestaties van de brandweer te meten, is door te kijken naar opkomst- en uitruktijden. De vrijwilligers en de beroepsploegen van Brandweer Limburg-Noord rukken snel en naar verwachting uit, zo heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord donderdag bekend gemaakt. De vrijwilligers, zoals in de regio Weert binnen 5 minuten, de beroepsploegen hebben gemiddeld net iets meer dan 1,5 minuut nodig om van de kazerne te vertrekken.

Sneller

Brandweer Limburg-Noord was in 2017 gemiddeld in ongeveer 9 minuten bij een brand in een gebouw. Daarmee presteert Brandweer Limburg-Noord, gezien de uitgestrektheid van de regio en beschikbare mensen en middelen, naar verwachting en in lijn met de tijden van de afgelopen jaren. De brandweer van Weert (posten Weert en Stramproy) was gemiddeld binnen 8 minuten en 59 seconden ter plaatse. Dat is sneller dan in 2016. Toen was de gemiddelde tijd 9 minuten en 33 seconden. Nederweert verbeterde ook haar tijd van respectievelijk 9 minuten en 7 seconden ten opzichte van 9 minuten en 45 seconden.

De brandweer rukt snel uit in Limburg-Noord

De uitruktijden van het Snelle InterventieVoertuig (SIV) en de vrijwilligersposten waren voor 2016 en 2017 goed. De SIV rukte gemiddeld 8 tot 11 seconden sneller uit dan de normtijd van 1,5 minuut. De beroepsposten rukten gemiddeld rond de norm van 1,5 minuut uit. De vrijwilligers waren gemiddeld 15 seconden sneller dan onze normtijd van 5 minuten. Zij moeten bij een alarm hun werkzaamheden bij de werkgever stoppen, naar de kazerne gaan, zich omkleden en in het voertuigen stappen. Dat is een prestatie op zich!

Opkomsttijden in de regio

Per gemeente zijn er verschillen in de opkomsttijden. Deze verschillen zijn onder andere te verklaren door de locatie van de incidenten ten opzichte van de dichtstbijzijnde kazerne, of er een beroeps- of vrijwilligerspost naar het incident uitrukt en of er bijvoorbeeld een SIV in de buurt gestationeerd is.

Opkomsttijden zeggen niet alles

De brandweer heeft als taak het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. Wij voelen ons veilig als we weten dat de brandweer er snel is als dat nodig is. Opkomst- en uitruktijden zeggen echter niet alles over brandveiligheid. Daarom geeft de brandweer bijvoorbeeld voorlichting aan leerlingen op de basisschool en bij senioren over hoe zij brandveilig kunnen leven en wat ze moeten doen bij brand. Ook geeft de brandweer adviezen over brandveiligheid bij evenementen en bij nieuwbouwprojecten. Al deze onderdelen samen bepalen de kwaliteit van de brandveiligheid.

Altijd in ontwikkeling

Brandweer Limburg-Noord probeert steeds haar prestaties te optimaliseren. Een voorbeeld hiervan is de invoering van het Snelle InterventieVoertuig (SIV). De uitruk- en opkomsttijden zijn hierdoor gedaald en we bieden meer brandweerzorg op maat aan.

Landelijk wordt de afgelopen jaren veel gesproken over de opkomsttijden. De wettelijke normen zijn zeer strikt, in de praktijk nauwelijks haalbaar en daarmee eigenlijk niet meer van deze tijd. Brandweer Nederland kijkt naar de mogelijkheden om van object- naar gebiedsgerichte opkomsttijden te gaan. Doel is om de opkomstnormen beter te laten passen bij de huidige tijd en risico’s.