Stichting “Salvage” bestaat 30 jaar!

Stichting “Salvage” bestaat 30 jaren. Een jubileum.
Wat heeft dit met de brandweer te maken en wat doen deze voor jullie?

De salvagecoördinatoren zijn er om na een brand, explosie, storm en waterschade hulp aan gedupeerden (de burgers en bedrijven) te verlenen. De Salvagecoördinatoren, allen brandschade-experts in dienst van een expertisebureau of verzekeringsmaatschappij, rukken jaarlijks circa 4.500 keer uit, bij nacht en ontij, om hulp te verlenen.

Ze richten zich op 3 aspecten:
Aandacht, men vangt gedupeerden op, zorgt voor rust en steunt hen bij deze ingrijpende en chaotische gebeurtenis. Hij helpt hen zoveel mogelijk met alles wat geregeld moet worden en luistert naar hun ervaringen
Actie, de Salvagecoördinator beoordeelt de situatie ter plaatse en creëert een stabiele situatie door maatregelen te nemen die verder leed en schade voorkomen. Afhankelijk van de schade schakelt hij een schadestopbedrijf in voor bijvoorbeeld het wegpompen van bluswater, het dichttimmeren van ramen en deuren, het verdrijven van stank of het in veiligheid brengen van eigendommen. Indien nodig regelt hij ook vervangend onderdak
Advies, hij of zij vraagt om verzekeringsgegevens en verstrekt informatie aan onze Salvage alarmcentrale. Zij melden de schade bij de betrokken verzekeraar, die de schade afhandeling in gang zet.
Ook adviseert de Salvagecoördinator de gedupeerden over de stappen die genomen moeten worden als hij weg is, zoals contact opnemen met de verhuurder, het energiebedrijf of de installateur, het informeren van de tussenpersoon en het maken van een inventarisatielijst van beschadigde spullen.
Ter plaatse is de Salvagecoördinator vaak de deskundige gesprekspartner van de betrokken overheidspartijen.


Als Bevelvoerder brandweer ben ik degene die de beslissing neemt om Salvage op te roepen. Zeker als er veel gedupeerden zijn, is het fijn als de Salvagecoördinator snel aanwezig is.
De meeste mensen die getroffen zijn, willen weten hoe nu verder en willen hun verhaal kwijt.
De coördinator kan dan de zorg van gedupeerden van mij overnemen en hen verder op weg helpen.
Als het kan loop ik vaak nog even met de coördinator door het pand om hem/haar een beeld te geven van wat wij hebben aangetroffen en welke acties wij hebben gedaan.
Hij heeft dan een goed beeld en weet welke maatregelen genomen moeten worden om meer schade te voorkomen. Zo zijn we samen aan het werk om de burgers te ondersteunen.

Wil je meer weten over de stichting, klik dan op http://www.stichtingsalvage.nl EN bekijk het filmpje