Wat is Brandveilig leven?

De veiligheidsregio Limburg-Noord, waaronder de brandweer valt, heeft een toekomstplan opgesteld waarin een nieuwe vorm van brandpreventie wordt beschreven onder de naam “Brandveilig Leven”.

Het doel omvat de activiteiten die de fysieke en sociale veiligheid van verschillende doelgroepen in hun eigen omgeving moeten verbeteren.
Dit gebeurt door het veiligheidsbewustzijn, de rol in het organiseren van de (eigen) veiligheid en de zelfredzaamheid te vergroten.

De uitgangspunten waarmee men dit wil benaderen zijn:

 • De komende generatie opvoeden met (brandveilig leven).
 • Een gericht doelgroepenbeleid.
 • Een sociaal-demografisch beleid, dat wil zeggen, er wordt onder andere gekeken naar geslacht, leeftijd, ras, geloof, burgerlijke staat.

Op basis van dit toekomstplan zijn er een viertal doelstellingen ontstaan:

 • Het brandveiligheidsbewustzijn bij burgers en instellingen vergroten.
 • Het verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen brandveiligheid vergroten.
 • Het risico op het ontstaan van brand door menselijk handelen te verkleinen.
 • De kennis en vaardigheden over adequaat handelen bij brand, waaronder het vluchten op peil te brengen.

Het programma “brandveilig leven” heeft een aantal vernieuwende projecten, gericht op twee doelgroepen; de opgroeiende jeugd en de kwetsbare ouderen.Deze projecten zijn:

 • Scholenprogramma;
 • Geen nood bij brand;
 • Burgerpanel;
 • Ambassadeurs.

Met behulp van ondersteunende activiteiten aan deze projecten, wordt getracht om informatie en inzicht te verwerven in deze doelgroepen, hun gedrag en hun omgeving. Deze activiteiten zijn:

 • Voorlichting na brand;
 • Monitoring.