Voorlichting na brandVoorkomen van woningbranden………….waar gaat het over?

Jaarlijks worden in Nederland gemiddeld zevenduizend woningbranden geteld. Tweederde van de oorzaken worden herleid naar menselijk handelen. Om het aantal woningbranden en gewonden te verminderen, is preventieve voorlichting nodig op kennis, houding en menselijk handelen.

Onderzoek wijst uit dat deze voorlichting gericht op specifieke risicogroepen, het gedrag van mensen positief beïnvloedt.

Letsel na woningbranden

De meest voorkomende letsels die gewonden na branden oplopen, zijn het gevolg van het inademen van hete gassen en dampen, rook, brandwonden. Ook het inademen van koolmonoxide (CO) is een veelvoorkomende oorzaak, soms met fatale gevolgen.

Informatiebijeenkomsten 

Af en toe wordt er naar aanleiding van een woningbrand, door het team “brandveilig leven” en de lokale brandweerpost, een bijeenkomst georganiseerd voor de betrokkenen (ook buurtbewoners) en geïnteresseerden.

Eventueel worden ook politie-ambtenaren, medewerkers van de Ambulancezorg en de gemeente uitgenodigd. Er wordt dan uitgelegd wat de oorzaak van de brand is geweest, indien bekend, hoe de bewoners zichzelf in veiligheid hebben gesteld en hoe de inzet van de brandweer is geweest. Daarnaast worden er brandpreventieve maatregelen besproken en hoe men de (woon)omgeving (brand)veiliger kan maken

Doelstelling

Bewustwording van een brandveilige (woon)omgeving, begint bij jezelf! Samenwerken aan brandveiligheid!