Scholenprogramma

Op alle basisscholen in de regio wordt een lespakket aangeboden:

Brááánd!!! Jij, de brandweer en veiligheid” 

Het lespakket wordt actief aangeboden aan de basisscholen. Op aanvraag bezoekt de brandweer de school om het lespakket te overhandigen en deels te presenteren.  

Binnen het scholenprogramma wordt toegewerkt naar een zogenaamde leerlijn fysieke veiligheid vanaf groep 1 van het basisonderwijs, waarbij ook heel gericht de ouders worden betrokken tot en met de onderbouw (13-14 jarigen) van het voortgezet onderwijs.
Op dit moment wordt de meeste aandacht besteed aan het basisonderwijs met als insteek, ‘voorkómen is beter dan genezen’.

‘Brááánd!!! Jij, de brandweer en veiligheid’ is een programma voor het vergroten van het brandveiligheidsbewustzijn, brandveilig gedrag aanleren én om kinderen te leren wat zij zelf kunnen doen als er brand uitbreekt.
Door thuis de lesstof te bespreken, leren zij om daar brandonveilige situaties te herkennen en te benoemen. Op deze manier willen wij hele gezinnen bereiken met onze boodschap.

Opzet
Het scholenprogramma bestaat uit 3 onderdelen:

  1. De brandweer verzorgt een introductieles (ca. 1 lesuur) over brand en brandveiligheid, bespreekt ervaringen met de leerlingen en voert enkele proefjes uit.
  2. In de daaropvolgende weken gaat de eigen leerkracht aan de slag met de lesstof uit  het lesboekje (ca. 5 lesuren). Enkele opdrachten maken de leerlingen zelfstandig (thuis), zoals de brandveiligheidscheck van hun eigen woning en het maken van een vluchtplan. De overige opdrachten zijn klassikaal én interactief van aard (zoals een rollenspel).
  3. De laatste les, gegeven door een brandweerman/vrouw, bestaat uit een demonstratie met een rookhuisje (met aandacht voor het ontstaan van brand in huis, ontwikkeling van rook en het ophangen van rookmelders), een veiligheidsexpeditie op school en een terugblik op het lesprogramma met de leerlingen.