Monitoring

Monitoring

Dit is een ondersteunende activiteit voor alle projecten. Door de brandpreventie op een hoger niveau te brengen, zal uiteindelijk het aantal uitrukken door de brandweer minder moeten worden.
Dit wordt vastgesteld door een monitoring.

Doel van monitoring

Het doel van monitoring is inzicht te krijgen in hoeverre de doelstellingen van de diverse projecten zijn bereikt, met ander woorden:
– is het brandveiligheidsbewustzijn en het verantwoordelijkheidsgevoel voor
de eigen veiligheid toegenomen
– is brand door menselijk handelen verminderd
– is de vluchtkans bij brand toegenomen

De brandweer heeft de laatste jaren risicogroepen- en gebieden in kaart gebracht,
wat betreft: welstandsverdeling, bevolkingsgroepen, bouwjaar bebouwing, rookmelderdichtheid en uitrukken van de laatste vijf jaren.
Samen met het dekkingsplan van de brandweer, zeg maar de verspreiding van de brandweer wat betreft kazernes, materieel en personeel over eenzelfde gebied, zijn deze richtinggevend voor het inzetten van de diverse projecten binnen het programma “brandveilig leven”.