Geen nood bij brand

Het project “geen nood bij brand” richt zich op de bewoners in zorginstellingen. Het doel is de samenwerking tussen de brandweer en de zorginstelling, om zodoende een hoger niveau van brandveiligheid te bereiken. Personeel en bewoners leren het gebouw zo brandveilig mogelijk te gebruiken, met de nadruk op het voorkomen van brand. Is er daadwerkelijk brand, dan is het van belang om te weten over veilige vluchtroutes en (nood)uitgangen.

Opzet

  • Tijdens een eerste oriënterend gesprek wordt de wijze van aanpak uitgelegd
  • Daarna wordt de zorginstelling (afdeling, gebouw of locatie) aan een inspectie onderworpen door middel van een rondgang(expeditie) door enkele bewoners, een leidinggevende en iemand van het team “brandveilig leven”
  • Alle brandgevaarlijke- en onveilige situaties worden in kaart gebracht en vastgelegd in een verslag, compleet gemaakt met foto’s
  • Tijdens de rondgang adviseert en reikt de medewerker van de brandweer oplossingen aan om deze onveilige situaties te verbeteren
  • De expeditie wordt geëvalueerd en verdere afspraken gemaakt over vervolgacties
  • De rondgang, evaluatie en de vervolgacties worden door het management van de zorginstelling vastgelegd in een integraal veiligheidsplan

Uiteindelijk wordt bereikt dat er structureel aandacht is voor een brandveilige omgeving in de instelling. De brandweer (afdeling “brandveilig leven”) houdt contact en kijkt op “afstand” mee.