BurgerpanelSeniorenpanel

Het seniorenpanel is een manier om mensen die (nog) thuis wonen, en die zichzelf niet goed kunnen helpen en/of  hun begeleiders/familie/mantelzorgers, te bereiken.
Veelal zijn dit mensen die extra kwetsbaar zijn in geval van brand, door bijvoorbeeld dementie, verminderde motoriek, gehoorproblemen  of verminderd zicht. 

Dit levert het op

Deze methodiek is getest bij senioren in dagopvangvoorzieningen. Dit seniorenpanel richt zich op het brandveiligheidsbewustzijn en gedrag van de senioren (én dat van de begeleiders).
Op deze wijze verkleinen we brandrisico’s en vergroten we de kennis bij deze mensen over wat te doen bij brand.

Opzet

Er worden 2 bijeenkomsten verzorgd door het team van Brandveilig Leven: 

  • Tijdens de eerste bijeenkomst staat vooral de eigen inbreng vanuit de doelgroep centraal.
  • Op basis van deze ervaringen, wensen en behoeften wordt het gedeelte van de tweede bijeenkomst ingekleurd: hier komen oplossingen aan bod om brandveiliger te kunnen leven.

De twee panelbijeenkomsten bestaan uit:

  • Het delen van brandervaringen;
  • Het bespreken en oefenen van ‘veilig vluchten bij brand’ aan de hand van een vluchtkaart en simulatiebrillen (‘rookbril’);
  • Een paneldiscussie: gerichte vragen aan de groep;
  • Voorlichting op maat over brandveiligheid, op basis van discussie en huiswerk (checklists);
  • Een demonstratie met een rookhuisje (waar ontstaat brand in huis, hoe ontwikkelt rook zich en waar kunnen rookmelders het beste worden opgehangen);
  • Het uitdelen van schriftelijke informatie als naslagmateriaal;
  • Korte evaluatie van het programma met de deelnemers en/of begeleiders.