Ambassadeurs


Project “Ambassadeur brandveilig leven”

De Brandweer werkt met ambassadeurs “brandveilig Leven”; getrainde collega’s die ‘achter de voordeur’ komen en makkelijk in gesprek komen met specifieke doelgroepen.
Met deze nieuwe werkwijze kunnen we beter inspelen op het brandveiligheidsbewustzijn en gedrag van diverse risicogroepen. Hiermee verkleinen  we brandrisico’s en vergroten we de kennis over wat te doen bij brand.

Tot nu toe zijn vooral medewerkers van o.a. thuiszorgorganisaties en welzijnswerk hiervoor opgeleid en het gesprek aan te gaan. 
De ambassadeurswerkwijze is verbreed naar andere collega’s zoals gastouderbureaus, medewerkers WMO en politie, om de thuiswonende senior te kunnen bereiken. 
In 2015 is de focus gelegd op doelgroepen zoals jeugd en specifieke risicogroepen (bv. verstandelijk gehandicapten).

Opzet

De ambassadeurstraining bestaat uit twee bijeenkomsten die worden verzorgd door een “brandveilig-leven-voorlichter. Groepen van 10 à 15 deelnemers worden opgeleid om binnen de eigen organisatie/thuissituatie ingezet te worden.

De training bestaat uit twee interactieve bijeenkomsten, met hierin aandacht voor:

  • Informatie over brandveiligheid;
  • Een demonstratie met het rookhuisje (waar ontstaat brand in huis, hoe ontwikkelt rook zich en waar kunnen rookmelders het beste worden opgehangen);
  • Bespreken van het thema ‘veilig vluchten bij brand’ aan de hand van een vluchtkaart;
  • Een kennistest (2e bijeenkomst);
  • Korte evaluatie met de deelnemers over het toepassen van de kennis in de praktijk;
  • Bespreking van – door deelnemers – ingebrachte casussen/situaties.